“Rastline so živa bitja, ki opravljajo vrsto pomembnih funkcij na našem planetu. Na Biotehniški fakulteti se ukvarjajo z merjenjem njihovega dihanja, fotosinteze, vodnega režima, sproščanja kisika, mineralno prehrano, itd., prav tako pa se merijo stresni dejavniki rastlin, kar sta pomanjkanje in prebitek vode. Pa vendarle, rastline nosijo v sebi tudi nekaj ‘več’.
‘Poleg neverjetnih fizikalnih zmožnosti imajo rastline tudi zelo razvite čute in kot kaže neke vrste “psihične” sposobnosti in presenetljivo aktivno “čustveno” življenje. Še pred kratkim se je predpostavljalo, da so rastline avtomati brez čutil. Današnja znanstvena raziskovanja potrjujejo vizijo pesnikov in modrecev, da rastline lahko komunicirajo in imajo nekaj, kar bi lahko imenovali osebnost ali duša.” (Bird, Tompkinson)

Rastline so sposobne zaznavati zvok, ki ga človek ne sliši z ušesi, reagirajo namreč na frekvence sončnega spektra kot so infrardeča in ultravijolična svetloba. Občutljive so tudi na rentgensko in visokofrekvenčno valovanje.
Ne le to, rastline so povezane z glasbo. Na Univerzi v Annamalaidu v Indiji so dokazali, da glasba povzroča hitrejšo in bogatejšo rast rastlin, njihovi plodovi so obilnejši, pridelek je večji.
Dokazano je tudi, da rastline zaznavajo človeška čustva. Backster, eden najboljših ameriških strokovnjakov za policijsko preverjanje ljudi s pomočjo detektorja laži – galvanometra, je odkril, da rastline burno odreagirajo na laži človeka, na nevarnost, ki se je formulirala v človeški glavi, škodovati rastlini. Tudi Vogel, kemik in raziskovalec magnetizma, je imel podobne rezultate. S svojimi mislimi je lahko rastlini povzročil, da je odreagirala burno, nato pa jo je prav tako lahko hitro pomiril.

“Rastline so živa bitja, senzitivna na vse, kar se dogaja okoli njih. So zelo občutljivi inštrumenti za merjenje človeških emocij. Vključijo se v naša energijska polja, jih hranijo in mi jim vračamo to energijo.” (Vogel)

V Rusiji so odkrili, da so rastline bitja, ki se obnašajo zelo inteligentno.
Znanstveniki pa so tudi ugotovili, da lahko preko fotografij in radionike vplivamo na rast rastlin, jih zavarujemo pred škodljivci in vidimo njihov obilnejši pridelek.
‘Kakšni mehanizmi delujejo pri teh procesih, kako  in zakaj človeški duh vpliva na rastline in v čem je bistvo radionične, eloptične, orgonske, bio, psiho itd. energije, tega ne vemo. Očitno pa je, da je ta tehnologija mogočna vendar potencialno nevarna. Nikola tesla je malo pred smrtjo dejal:

”Tistega dne, ko bo znanost začela preučevati nefizikalne pojave, bo v desetih letih napredovala več kot v vseh prejšnjih stoletjih svoje zgodovine.” 

Od leta 1970 so v Damanhurju (Federacija skupnosti s svojo konstitucijo, kulturo, umetnostjo, glasbo, denarno valuto, šolo) raziskovali komunikacijo rastlin. Kot del teh raziskav so ustvarili instrumente, ki imajo možnost ujeti elektromagnetno valovanje na površju rastlin in njihovega koreninskega sistema. To valovanje so pretvorili v zvok in gibanje. Ta naprava lahko prebere električne variacije s priklopom na list in v koreninski sistem rastline. Vse to se pretvori v MIDI instrument, ki električne valove pretvarja v glasbo v realnem času, variira pa glede na okolje, na katerega se rastlina odziva.  S tem je človek pridobil realno možnost poslušanja neskončne možnosti narave in njeno komunikacijo z nami.

PROJEKT – zvok rastlin na vašem vrtu

Glede na uvodno navedeno pomembnost rastlin in njihovega zaznavanja slišnosti ter komunikacije z ljudmi je moj namen projekta podpreti naravo in odnos narave do človeka. Človek naj zavestno doživlja naš planet in njegov rastlinski svet, saj nanj prav skorajda pozablja. Več kot se bo zavestnega doživljanja rastlinskega sveta, več bo povezanosti med naravo in človekom ter med ljudmi nasploh.
Glede na to, da tudi sama s posebnim aparatom iz Damanhurja raziskujem zvok rastlin, sem ugotovila, kako blagodejno ta zvok vpliva na posameznika. Doživetje, da rastline res proizvajajo takšen zvok, da komunicirajo z menoj in da komunicirajo z drugimi bitji, me je popolnoma prevzelo. Že od nekdaj sem povezana z naravo, vendar mi je ta izkušnja še bolj približala naravo in mi pojasnila delovanje sveta.
Moja želja in namen je, da čimbolj podprem naše vrtove in njive, da se usmerimo v samooskrbno kmetijstvo in z zvokom pomagamo rastlinam k bujni rasti, kar ni dobro le za človeka, ampak tudi za rastline.

IDEJNA ZASNOVA VRTOV, NJIV

Projekt je namenjen vsem, ki bodo lahko skozi zvok doživeli naravo na popolnoma drugačen način in se zaradi njihove izkušnje zavedali, kako pomembno je, da jo ohranjamo čisto, da se z njo pogovarjamo, da je del nas. Predvsem pa je pomembno, da se pogovarjamo in dajemo prijetne vibracije rastlinam, ki nam tudi dajejo pridelek. Hvala za vse te rastline!
Ideja je postaviti na vsako njivo/vrt/rastlinjak posebno tehnično primerno ozvočenje in pa glasbo, ki jo posnamem jaz, v točno določenem vrstnem redu in z določenimi frekvencami za vaše rastline. S tem bodo polja in njive še bolj oživele.

SODELOVANJE

V sodelovanje vabim kmetijstva, ki si želijo biti samooskrbna in prinesti nekaj dobrega k ljudem. Pišite mi na: info@zvocni-spa.si.

MOJA ZGODBA in DOPRINOS

Že pred nekaj leti sem raziskovala drevesa s pomočjo fotografa Pavle-ta Kumarja in pričela z izvajanjem delavnic zdravilne energije dreves v Celju.
Moje čutno zaznavanje je pomembno pri izvedbi takšnega projekta kot je Zvok rastlin, saj le z znanjem in raziskovanjem lahko ustvarimo polje, v katerem bodo lahko ljudje doživljali to, kar je moj namen – zaznavanje rastlin skozi zvok in doživljanje narave.
Z zvokom bom prispevala k ozaveščenosti z naravo, hkrati pa k samooskrbnem kmetijstvu.

Nekaterim raziskovalcem, ki so poskušali ponoviti poskuse Vogela in Backstera, ni uspel niti en sam poskus. Vogel meni, da je pri teh poskusih ključ uspeha empatija med človekom in rastlino. Pravi, da je predpogoj za uspeh poskusa duhovni razvoj eksperimentatorja. To je v nasprotju s trenutnim stališčem uradne znanosti, ki zaenkrat še ne priznava, da kreativno eksperimentiranje ni možno, če eksperimentator ni del svojega lastnega eksperimenta. Backster pravi: “Kadarkoli je pristop k poskusom mehanističen in se ne ustvari obojestransko komuniciranje z rastlino, če se z njo ne dela kot s prijateljem, poskus ne more uspeti.” (Bird, Tompkinson)

Sodelovanje in povezovanje

V sodelovanje vabim vse, ki si želite finančno podpreti naše projekte, tiste, ki želite pomagati pri promociji samega projekta v javnost
in tiste, ki bi se nam želeli priključiti pri sami izvedbi.

Kontaktirajte me