Individualni zvočni posnetek ‘hitra rešitev’ / Individual Sound recording ‘fast solution’

25.00 

Kategorija: Oznake: , , ,

Opis

NOVOST


Individualni zvočni posnetki

Sprememba v tem času je edina stalnica.

Ste začutili v današnjem dnevu več različnih razpoloženj? Najprej polno energije, potem vas je pa nekaj kar ‘doletelo’ (zunanja situacija ali pa le energija) in si ne znate pomagati…

Ker je pomembno, da vseskozi ohranjamo visoko vibracijo, je dobro hitro reševati izzive vsakdanjika.
Da smo ozaveščeni in venomer ohranjamo našo srčno povezavo.  To pomeni, da smo mirni, zaupljivi, ljubeči, postavljeni, ko se soočamo z izzivi.

V tem trenutku se je lahko usesti za TV, pojesti čokolado… itd… 😉
Ali pa – še lažje – se umiriti in vzpostaviti rešitev.
KAKO?

Zvok pomaga, da se lahko hitro umirite, sprostite čustva, uravnovesite energijo in odpustite določene zastale energije, ki onemogočajo kvaliteto življenja.

Ko pride tisti trenutek in zaradi dela ne uspete priti na individualno zvočno kopel, vam PONUJAM NOVOST, in sicer:

za hitro razrešitev situacije, v kateri ste se znašli in za hitro poglobitev vase vam na podlagi vaše opisane situacije posnamem zvok, ki vas bo podprl pri njeni rešitvi. Poslušate ga lahko kadarkoli, ko imate čas.

Zvok je ustvarjen z namenom, da se sprostijo vaše blokade v zvezi s situacijo, hkrati je narejena podpora ljubezni za vas.
S pomočjo vokala in instrumentov prenesem energije, ki so potrebne za vaše ‘okrevanje’ in ko poslušate posnetek, te energije lahko vzpostavijo ponovno harmonijo v vas.

Kako naročite posnetek?

Prijavite se in opišite situacijo, v kateri ste se znašli. Opišite, kaj potrebujete.

Odgovorim vam v roku 2 ur, posnetek pa dobite navadno še isti dan ali dan kasneje, odvisno od mojih zasedenosti s storitvami in z dogodki.

(V kolikor je nujno, pripišite zraven ‘NUJNO’ ).

Posnetek je dolg 20min.
Poslušate ga lahko tudi večkrat.

Spodaj kliknite na gumb NAROČUJEM. 🙂

Želim vam, da vseskozi živite svoje sanje, v miru in ljubezni.

Tjaša

***

NEW!

Individual sound recordings

Change at this time is the only constant.

Have you felt several different moods these days? First, you are full of energy, then something has ‘hit’ you (external situation or just energy) and you can’t help yourself…

Because it is important to maintain a high vibration at all times, it is good to solve everyday challenges quickly.
We need to be aware and always maintain our heart connection. This means that it is good to be calm, trusting, loving, when faced with challenges.

At this point, it is maybe easy for some of you to sit down for a TV, eat chocolate… etc… 🙂
Or – from my experiences easier – to calm down and find a solution.
HOW?

Sound helps you to calm down quickly, release emotions, balance energy, and release certain stagnant energies that do not serve the possible quality of your life.
When that moment comes and you can’t get to an individual sound bath due to work or not enough time, I OFFER YOU QUICK SOLUTION.
INDIVIDUAL SOUND RECORDING.

To quickly resolve the situation in which you find yourself and to quickly deepen yourself, based on your described situation, I will record a sound that will support you in resolving it. You can listen to it anytime on your daily scheadule.
The sound is chanelled in order to release your blockages regarding the situation, at the same time the support of love is made for you.
With the help of vocals and instruments, I transfer the energies needed for your ‘recovery’ and when you listen to the recording, these energies can restore harmony in you.
How do you order a cd?
You can sign up and describe the situation you find yourself in in the notes. Describe what you need.

I will reply to you within 2 hours, and you will usually receive the recording the same day or a day later, depending on my busyness with services and events.

(If necessary, add ‘URGENT’ next to).
The recording is 20 minutes long.
You can also listen to it multiple times.
Price: 25Eur

Order your recording and resolve the situation quickly and easily.

I wish you to live your dreams all the time, in peace and love.

Tjaša

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “Individualni zvočni posnetek ‘hitra rešitev’ / Individual Sound recording ‘fast solution’”

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.