Zvočna kopel – Čarobnost oceana 

Dragi prijatelji,

naslednja zvočna kopel se bo odvila v NEDELJO, 22.1.2023, -8.30pm po slovenskem času.

(9.30 HST; 11:30 PST; 14:30 EST; 15:30 AT; 19:0 UK & PT; 20:0 ES, FRA, DE, & SI)

Dogodek se bo začel s krajšo prezentacijo energij tega leta, nato s krajšo prezentacijo oceana in bitij v njem in nadaljeval z zvočno kopeljo – tokrat bomo ustvarili namen za vsakega izmed vas, zato se bomo na začetku o tem tudi pogovorili.

Kaj vam lahko prinese ta dogodek?
– GLOBOKO TIŠINO
– ZAVESTNO USTVARJANJE
– LAHKOTNOST
– ZAUPANJE
– OBČUTEK NOTRANJE SVOBODE

Biti v tišini in radosti, odpiranje lastni energiji še bolj in še bolj prizemljiti um v telo vam lahko pomaga ostati v prisotnosti, se veseliti življenja brez razloga, samo zato, ker ga lahko izkušate. Več energije, ko se pretaka v nas, lahkotneje tečejo stvari.

Dobrodošli.

Izkusite preprost dogodek, samo zato, ker lahko. Ker lahko DOŽIVITE ZVOČNE FREKVENCE na svojem telesu.

Se vidimo, ONLINE.

Prijave so obvezne – prijave na info@zvocni-spa.si .

Donacija je priporočljiva, 20Eur. www.paypal.me/tjasacepus .

Sound bath – Magic of the ocean

Dear friends,

the next sound bath will take place on SUNDAY, 22.1.2023, -8.30pm Slovenian time.

(9:30 AM HST; 11:30 AM PST; 2:30 PM EST; 3:30 PM AT; 7:00 PM UK & PT; 8:00 PM ES, FRA, DE, & SI)

The event will start with a short presentation of the energies of this year, then a short presentation of the ocean and the creatures in it, and continue with a sound bath – this time we will create an intention for each of you, so we will also talk about it at the beginning.

What can this event bring you?
– DEEP SILENCE
– CONSCIOUS CREATION
– LIGHTWEIGHT
– TRUST
– A FEELING OF INTERNAL FREEDOM

Being in silence and joy, opening up to your own energy even more and grounding your mind in your body even more can help you stay present, enjoying life for no reason, just because you can experience it. The more energy that flows into us, the easier things flow.

Welcome.

Experience a simple event just because you can. Because you can EXPERIENCE SOUND FREQUENCY on your body.

See you, ONLINE.

Register to info@zvocni-spa.si.

A donation is recommended, 20 Eur. www.paypal.me/tjasacepus.

Prijava na dogodek / Event registration

  V primeru, da organizator dogodka ni Zvočni SPA, prijava s tem obrazcem ni potrebna, saj se je potrebno prijaviti na dogodek pri organizatorju (povezavo najdete v vsebini dogodka).

  Naslov

  Pošta in kraj

  E-naslov

  Kontaktni telefon

  Naziv in naslov pravne osebe (za izdajo računa)

  Davčna številka

  Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

   In the event that the event organizer is not a Sound SPA, registration with this form is not necessary, as it is necessary to register for the event with the organizer (you can find the link in the content of the event).

   Address

   City

   E-mail

   Contact phone

   Name and address of the legal entity (for the issue of an invoice)

   Tax number

   Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

   Meditacija in Zvočna kopel – POSEBNO DECEMBRSKO DARILO!

   Priporočam meditacijo s Kit Kanohoaloha Wynkoop, res izjemen človek.

   Dragi prijatelji,

   Tjaša Cepuš iz Slovenije in Kit Kanohoaloha Wynkoop iz  Hawaiʻi sodelujeva na Zoomu, da bi vam ponudila izjemno izkušnjo, namenjeno čiščenju in obnovi vašo energijo za novo leto. To je najino darilo tebi.

   Nedelja, 18. december ob 9.00 po havajskem času – 8pm po slovenskem času

   (11:00 PST; 14:00 EST; 15:00 AT; 19:00 UK & PT; 20:00 ES, FRA, DE, & SI)

   Dogodek se bo začel s skrajšanim poukom meditacije, ki mu bo sledila tiha meditacija, Tonglen za tiste, ki so prejeli prenos, nato pa vodena praksa za ustvarjanje mirnega, ljubečega in radostnega sveta. Tjaša nas bo nato s številnimi inštrumenti in svojim čudovitim zvočnim delom okopala v zdravilnem zvoku. Okusite Tjašina darila z ogledom tega kratkega videa. Naš skupni čas bo trajal dobrih 90 minut.

   Povezava za povečavo: https://us02web.zoom.us/j/164056701

   Geslo: Sunday2022

   POMEMBNO: Soba Zoom bo dostopna že 15 minut pred začetkom. Pouk meditacije bo trajal približno 7 minut. Če se po tem času prijavite v Zoom, bo Zoom soba zaklenjena in nameščeni boste v čakalnici, dokler meditacija, Tonglen in vodena vadba niso končane. Nato vas bodo pripeljali v skupino, kjer boste izkusili Tjašino zvočno kopanje (približno 45 minut po začetku). Priporočam, da pridete na meditacijo.

   Meditation and Sound SPA with Kit Kanohoaloha and Tjasa Cepus

   Dear friends Tjaša Cepuš from Slovenia  and Kit Kanohoaloha Wynkoop from Hawaiʻi collaborate on Zoom to offer you an extraordinary experience designed to cleanse and renew your energy for the new year. This is their gift to you.

   Sunday, December 18 at 9:00am Hawaiʻi Time

   (11:00 PST; 14:00 EST; 15:00 AT; 19:00 UK & PT; 20:00 ES, FRA, DE, & SI)

   Click here to double-check the time in your area.

   Kit will begin with abbreviated meditation instruction followed by silent meditation, Tonglen for those who have received the transmission, then a guided practice to create a peaceful, loving, joyful world. Tjaša, using numerous instruments and her beautiful overtone voice work, will then bathe us in healing sound. Get a taste of Tjaša’s gifts by watching this short video. Our time together will last just over 90 minutes.

   Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/164056701

   Passcode: Sunday2022

   IMPORTANT: The Zoom room will be accessible as early as 15 minutes before start time. Meditation instruction will last about 7 minutes. If you log on to Zoom after that time, the Zoom room will be locked and you will be placed in a waiting room until meditation, Tonglen, and the guided practice are finished. You will then be brought in to join the group to experience Tjaša’s Sound Bathing (about 45 minutes after the start time).

   Kit website: https://hoikaha.org/

   Prijava na dogodek / Event registration

    V primeru, da organizator dogodka ni Zvočni SPA, prijava s tem obrazcem ni potrebna, saj se je potrebno prijaviti na dogodek pri organizatorju (povezavo najdete v vsebini dogodka).

    Naslov

    Pošta in kraj

    E-naslov

    Kontaktni telefon

    Naziv in naslov pravne osebe (za izdajo računa)

    Davčna številka

    Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

     In the event that the event organizer is not a Sound SPA, registration with this form is not necessary, as it is necessary to register for the event with the organizer (you can find the link in the content of the event).

     Address

     City

     E-mail

     Contact phone

     Name and address of the legal entity (for the issue of an invoice)

     Tax number

     Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

     Zvočni SPA s Tjašo Cepuš

     ‘Zvočno DOŽIVETJE’

     Iz posebnih svetih prostorov sveta

     Kristali predstavljajo čistost in visoko zavest matere Zemlje, njihove frekvence nas podpirajo pri spominjanju, kdo smo, nas negujejo in višajo našo zavest. Dovoljujejo nam, da naredimo korak naprej v našem zavedanju samega sebe in prinašamo nove vibracije na Zemljo.

     Ob posebni vodeni meditaciji in aktivaciji se boste lahko sprostili in leže poslušali zvoke kristalnih posod, flavte in ropotuljic. Ti instrumenti vas podprejo pri globokem zaznavanju lepote življenja, odpirajo srce, vas odprejo sprejemanju visoke vibracije ter peljejo na posebno zvočno potovanje.

     Naj vas vaš duh popelje na potovanje. Bolj, ko smo v telesu, boljše bo…

     Zvočna aktivacija poteka online, potrebujete miren prostor, kjer ste sami in lahko poslušate vse zvoke preko socialnega medija whatsapp/zoom.

     Po seansi je čas za deljenje vaših izkušenj.
     Traja od 60minut plus pogovor, odvisno od velikosti skupine.  Pijte več vode ta dan.

     Vesela bom vaših donacij. 20Eur.

     Prispevate lahko na paypal račun: https://paypal.me/tjasacepus .

     KDAJ? Sreda, 30.11. ob 20.30  
     KAKO SE PRIJAVITE? Pišite mi na info@zvocni-spa.si in vam posljem vse informacije.
     Prijava do 29.11.

     Več: www.zvocni-spa.si in www.tjasacepus.com .

     Mahalo in ALOHA!
     Tjaša Cepuš

     Sound SPA experience with Tjaša Cepuš

     ‘Feel and experience!’

     From the special sacred sites of the world

     Crystals represent the purity and high consciousness of Mother Earth, their frequencies support us in remembering who we are, nurture us and raise our consciousness. They allow us to take a step forward in our self-awareness and bring new vibrations to Earth.

     With a special guided meditation and activation, you will be able to relax and lie down listening to the sounds of crystal bowls, flutes and rattles. These instruments support you in a deep perception of the beauty of life, open your heart, open you to receiving high vibrations and take you on a special sound journey.

     This time we will surrender to your own wisdom of body, mind, spirit. Feel and experience.

     After the session, it’s time to share your experiences.
     It lasts from 60 minutes plus a conversation, depending on the size of the group. Drink more water that day.

     I will be happy with your donations. 20 euros.

     You can donate to a paypal account: https://paypal.me/tjasacepus.

     WHEN? Wednesday, 30.11., 8.30pm Slovenia time
     HOW DO YOU SIGN UP? Write to me at info@zvocni-spa.si and I will send you all the information.
     Registration until 29.11.

     More: www.zvocni-spa.si and www.tjasacepus.com.

     Mahalo and ALOHA!
     Tjaša Cepuš

     Prijava na dogodek / Event registration

      V primeru, da organizator dogodka ni Zvočni SPA, prijava s tem obrazcem ni potrebna, saj se je potrebno prijaviti na dogodek pri organizatorju (povezavo najdete v vsebini dogodka).

      Naslov

      Pošta in kraj

      E-naslov

      Kontaktni telefon

      Naziv in naslov pravne osebe (za izdajo računa)

      Davčna številka

      Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

       In the event that the event organizer is not a Sound SPA, registration with this form is not necessary, as it is necessary to register for the event with the organizer (you can find the link in the content of the event).

       Address

       City

       E-mail

       Contact phone

       Name and address of the legal entity (for the issue of an invoice)

       Tax number

       Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

       See whole video, enjoy dolphins jumping out when playing tingsha’s . Feel their bliss.

       Poglejte ves video in uživajte, ko delfini skačejo iz vode, kjer igram tingše. Začutite njihov blagoslov.

       Kristalni zvočni SPA s Tjašo Cepuš

       ‘Aktivacija na temo Svetih prostorov, 11.11.’

       Iz posebnih svetih prostorov sveta

       Kristali predstavljajo čistost in visoko zavest matere Zemlje, njihove frekvence nas podpirajo pri spominjanju, kdo smo, nas negujejo in višajo našo zavest. Dovoljujejo nam, da naredimo korak naprej v našem zavedanju samega sebe in prinašamo nove vibracije na Zemljo.

       Ob posebni vodeni meditaciji in aktivaciji se boste lahko sprostili in leže poslušali zvoke kristalnih posod, flavte in ropotuljic. Ti instrumenti vas podprejo pri globokem zaznavanju lepote življenja, odpirajo srce, vas odprejo sprejemanju visoke vibracije ter peljejo na posebno zvočno potovanje.

       Tokrat se bomo predali v aktivacijo zvoka iz svetih prostorov, se spomnili energije Lemurije, ki vedno živi, ne glede na to, kje smo, in aktivirali nov portal 11.1., ki predstavlja nove začetke.

       Zvočna aktivacija poteka online, potrebujete miren prostor, kjer ste sami in lahko poslušate vse zvoke preko socialnega medija whatsapp/zoom.

       Po seansi je čas za deljenje vaših izkušenj.
       Traja od 60minut plus pogovor, odvisno od velikosti skupine.  Pijte več vode ta dan.

       Vesela bom vaših donacij. 25Eur.

       Prispevate lahko na paypal račun: https://paypal.me/tjasacepus .

       KDAJ? Petek, 11.11. ob 19.30  
       KAKO SE PRIJAVITE? Pišite mi na info@zvocni-spa.si in vam posljem vse informacije.
       Prijava do 10.11.

       Več: www.zvocni-spa.si in www.tjasacepus.com .

       Mahalo in ALOHA!
       Tjaša Cepuš

       Crystal sound SPA with Tjaša Cepuš

       ‘Activation on the theme of Sacred Sites, 11.11.’

       From the special sacred sites of the world

       Crystals represent the purity and high consciousness of Mother Earth, their frequencies support us in remembering who we are, nurture us and raise our consciousness. They allow us to take a step forward in our self-awareness and bring new vibrations to Earth.

       With a special guided meditation and activation, you will be able to relax and lie down listening to the sounds of crystal bowls, flutes and rattles. These instruments support you in a deep perception of the beauty of life, open your heart, open you to receiving high vibrations and take you on a special sound journey.

       This time we will surrender to the activation of the sound from the sacred spaces, remember the energy of Lemuria that always lives, no matter where we are, and activate the new portal on 11.1., which represents new beginnings.

       After the session, it’s time to share your experiences.
       It lasts from 60 minutes plus a conversation, depending on the size of the group. Drink more water that day.

       I will be happy with your donations. 25 euros.

       You can donate to a paypal account: https://paypal.me/tjasacepus.

       WHEN? Friday, 11.11. at 7:30 p.m
       HOW DO YOU SIGN UP? Write to me at info@zvocni-spa.si and I will send you all the information.
       Registration until 10.11.

       More: www.zvocni-spa.si and www.tjasacepus.com.

       Mahalo and ALOHA!
       Tjaša Cepuš

       Prijava na dogodek / Event registration

        V primeru, da organizator dogodka ni Zvočni SPA, prijava s tem obrazcem ni potrebna, saj se je potrebno prijaviti na dogodek pri organizatorju (povezavo najdete v vsebini dogodka).

        Naslov

        Pošta in kraj

        E-naslov

        Kontaktni telefon

        Naziv in naslov pravne osebe (za izdajo računa)

        Davčna številka

        Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

         In the event that the event organizer is not a Sound SPA, registration with this form is not necessary, as it is necessary to register for the event with the organizer (you can find the link in the content of the event).

         Address

         City

         E-mail

         Contact phone

         Name and address of the legal entity (for the issue of an invoice)

         Tax number

         Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

         Kristalni zvočni SPA s Tjašo Cepuš

         ‘Aktivacija na temo Ljubezni do življenja, 1.11.’

         Iz posebnih svetih prostorov sveta

         Kristali predstavljajo čistost in visoko zavest matere Zemlje, njihove frekvence nas podpirajo pri spominjanju, kdo smo, nas negujejo in višajo našo zavest. Dovoljujejo nam, da naredimo korak naprej v našem zavedanju samega sebe in prinašamo nove vibracije na Zemljo.

         Ob posebni vodeni meditaciji in aktivaciji se boste lahko sprostili in leže poslušali zvoke kristalnih posod, flavte in ropotuljic. Ti instrumenti vas podprejo pri globokem zaznavanju lepote življenja, odpirajo srce, vas odprejo sprejemanju visoke vibracije ter peljejo na posebno zvočno potovanje.

         Tokrat sem bomo usmerjali v LJUBEZEN DO ŽIVLJENJA. Pred nami so namreč prazniki, ki predstavljajo ljubezen do umrlih. Mi pa se tokrat usmerimo v portal 1.11., ki predstavlja nove začetke, naužili pa se bomo ljubezni, ljubezni do življenja.

         Zvočna aktivacija poteka online, potrebujete miren prostor, kjer ste sami in lahko poslušate vse zvoke preko socialnega medija whatsapp/zoom.

         Po seansi je čas za deljenje vaših izkušenj.
         Traja od 60minut plus pogovor, odvisno od velikosti skupine.  Pijte več vode ta dan.

         Vesela bom vaših donacij. 25Eur.

         Prispevate lahko na paypal račun: https://paypal.me/tjasacepus .

         KDAJ? Torek, 1.11. ob 19.30  
         KAKO SE PRIJAVITE? Pišite mi na info@zvocni-spa.si in vam posljem vse informacije.
         Prijava do 31.10.

         Več: www.zvocni-spa.si in www.tjasacepus.com .

         Mahalo in ALOHA!
         Tjaša Cepuš

         Crystal sound SPA with Tjaša Cepuš

         ‘Activation on the theme of Love for life, 1.11.’

         From the special sacred spaces of the world

         Crystals represent the purity and high consciousness of Mother Earth, their frequencies support us in remembering who we are, nurture us and raise our consciousness. They allow us to take a step forward in our self-awareness and bring new vibrations to Earth.

         With a special guided meditation and activation, you will be able to relax and lie down listening to the sounds of crystal bowls, flutes and rattles. These instruments support you in a deep perception of the beauty of life, open your heart, open you to receiving high vibrations and take you on a special sound journey.

         This time we will direct you to the LOVE OF LIFE. Before us are the holidays, which represent love for the dead. This time we are heading to the portal 1.11., which represents new beginnings, and we will enjoy love, love for life.

         The sound activation takes place online, you need a quiet place where you are alone and you can listen to all the sounds via the social media whatsapp/zoom.

         After the session, it’s time to share your experiences.
         It lasts from 60 minutes plus a conversation, depending on the size of the group. Drink more water that day.

         I will be happy with your donations. 25 euros.

         You can donate to a paypal account: https://paypal.me/tjasacepus.

         WHEN? Tuesday, 1.11. at 7:30 p.m
         HOW DO YOU SIGN UP? Write to me at info@zvocni-spa.si and I will send you all the information.
         Registration until 31.10.

         More: www.zvocni-spa.si and www.tjasacepus.com.

         Mahalo and ALOHA!
         Tjaša Cepuš

         Prijava na dogodek / Event registration

          V primeru, da organizator dogodka ni Zvočni SPA, prijava s tem obrazcem ni potrebna, saj se je potrebno prijaviti na dogodek pri organizatorju (povezavo najdete v vsebini dogodka).

          Naslov

          Pošta in kraj

          E-naslov

          Kontaktni telefon

          Naziv in naslov pravne osebe (za izdajo računa)

          Davčna številka

          Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

           In the event that the event organizer is not a Sound SPA, registration with this form is not necessary, as it is necessary to register for the event with the organizer (you can find the link in the content of the event).

           Address

           City

           E-mail

           Contact phone

           Name and address of the legal entity (for the issue of an invoice)

           Tax number

           Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

           VABILO NA ZVOČNI SPA V CELJE

           Dragi vsi,

           z veseljem vas ponovno vabim v Celje, kjer se bomo sproščali, navdihnili in postali lahkotnejši z zvokom… 

           KDAJ? sreda, 28.9. ob 18.30 do 20.00
           KJE? Celje, točen naslov ob prijavi
           PRISPEVEK? 25Eur
           PRIJAVA? Izpolnite spodnji obrazec ali pišite na info@zvocni-spa.si . Prijava velja z vplačilom prispevka na TRR –Zvočni SPA, Tjaša Cepuš s.p., Borova 12, 3000 Celje , TRR: SI56 6100 0000 8632 183 . Namen: Zvočni SPA Celje 2809

           Se srčno veselim!
           Aloha,

           Tjaša

           ***

           Zvočna terapija je močna, učinkovita metoda za zmanjševanje stresa, čustvene ali fizične bolečine in prinaša originalno frekvenco zdravja na celični ravni.’ Jonathan Goldman

           Zvočni SPA prinaša holističen pristop k zvočni kopeli, skupaj z izpolnjevanjem posebnega želenega namena za udeležence in z globoko meditacijo, vajami dihanja in občutkov izpolnitve. Udeleženci, ki se želite sprostiti, se popolnoma predate zvoku, ki vas popelje v stanje globoke sproščenosti, umirjenosti, notranjega miru, radosti in spokojnosti. Ena ura poslušanja zvokov je enakovredna do 8 uram spanja. Leže se predajajo zvokom vrhunskih glasbil –  visokovibracijskih kristalnih skled, kristalne lire, indijskih piščali, monokorda, malega bobna, vokala in drugih inštrumentov. Ob koncu skupinskega srečanja je čas za izmenjavo skupnih izkušenj in odprt prostor za posebna kanalizirana sporočila. Med zvočno kopeljo lahko  transformirate svoja čustva in misli; zvok harmonizira možganske valove, tako da postanete globoko sproščeni in je vaše življenje lahkotnejše.

           Zvok lahko ima različne učinke:
           – pomladi telo – poveča intuicijo in ozaveščenost
           – izboljša komunikacijo in odnose – podpira boljšo
           koncentracijo
           – omogoča globoko doživetje na vseh nivojih – sprošča čustvene blokade
           – sprošča misli (postajamo opazovalci svojih misli) – prinaša radost

           Iz dogodka v Ljubljani, Tjaša Cepuš in Jaka Treven

           Prijava na dogodek

            V primeru, da organizator dogodka ni Zvočni SPA, prijava s tem obrazcem ni potrebna, saj se je potrebno prijaviti na dogodek pri organizatorju (povezavo najdete v vsebini dogodka).

            Naslov

            Pošta in kraj

            E-naslov

            Kontaktni telefon

            Naziv in naslov pravne osebe (za izdajo računa)

            Davčna številka

            Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

            Dragi vsi,

            Tokrat vas vabim na malce drugačen zvok, kopel… Kot veste, že nekaj časa sodelujem z različnimi glasbeniki, saj je glasba tudi moje področje. Čeprav po končani osnovni šoli klavirja nisem dosti igrala, sem ohranila to ljubezen v sebi in v ta namen priredim tudi takšne zvočno-glasbene dogodke.

            Hvaležna sem, da tokrat sodeluje z mano Lucijan Cetin, pianist, o katerem si lahko preberete več spodaj. Z Lucijanom sodelujemo ob izjemnih dogodkih Zgodbe ajdovskih jam, Zavoda Svibna in Kulturnega društva Fabularij in vsi skupaj prenašamo že nekaj časa stare slovenske običaje med ljudi. Da se spomnimo tudi teh slovenskih lepot.

            Tudi tokrat bo izjemno, malce drugače, in čutno, ko bomo izvedli zvočno-glasbeno kopel v Ljubljani.

            Srčno dobrodošli!

            KDAJ? Petek, 23.9. od 20.30 do 22
            KJE? Višja vibracija Ljubljana
            PRISPEVEK? 33 Eur
            PRIJAVA? Najkasneje do 22.9. do 15ih na info@zvocni-spa.si . Prijava se šteje z vplačilom prispevka na trr Zvočni SPA, Tjaša Cepuš s.p., Borova 12, 3000 Celje , TRR: SI56 6100 0000 8632 183 . Namen: Zvočno-glasbena sprostitev 2309

            Se veselim, da vas spet vidim.

            Aloha,

            Tjasa

            Foto: Zavod Svibna
            Iz dogodka Zgodbe ajdovskih jam, 2022, Zavod Svibna, Kulturno društvo Fabularij
            Tjaša Cepuš in Lucijan Cetin

            O DOGODKU

            ZVOČNO POTOVANJE (SPROSTITEV) S KRISTALI IN KLAVIRJEM

            Zvok, ki prihaja iz instrumentov, izdelanih iz edinstvenega kristala kamene strele, je nekaj posebnega. Kamena strela je izredno močan kristal, ki umirja, sprošča in odpravlja stres, usmerja k cilju, osredotoča na nadaljnje korake v življenju, podpira kreativnost, individualnost in prinaša voljo do dela. Nosi torej vse lastnosti, ki jih želimo pri sebi okrepiti v pričakovanju novih začetkov. Ob tej moči kamene strele se tokrat pridruži tudi pomirjujoč zvok klavirja.

            Doživite edinstveni kristalni čar glasbe ob čutečih zvokih klavirja. Poslušanje čutnih zvokov, ki jih Tjaša Cepuš izvablja iz kristalnih posod, kristalne lire, drugih edinstvenih glasbil in vokala, vas ujame v trenutku. Skrbi in napetosti izginejo, nežne vibracije različnih tonov, frekvenc in melodij pa objamejo vaše telo ter ga napolnijo z mirom in spokojnostjo. Sproščajo in pomirjajo, utišajo misli, da se lahko v polnosti predate slišanemu. Tu vstopi Lucijan Cetin s klavirjem. Z naravno improvizacijo ustvarja doživljajsko glasbo, ki v poslušalcih zbuja srečo, veselje, radost, pogum. Skupaj ustvarita edinstven preplet melodij, ki so za vsakega poslušalca nekaj posebnega.

            Na kopeli boste lahko uživali v prijetnih melodijah, prepletenih s pomirjujočimi zvoki kristalnih instrumentov, ki vas lahko usmerijo v pravi fokus, vas umirijo, odvrnejo vaše misli od natrpanih urnikov, obveznosti in morebitnega stresa.

             

            LUCIJAN CETIN pianist, organist, korepetitor in učitelj – umetnik s smislom za lepoto igranja. Izvaja različne glasbene stile, od resne do zabavne glasbe. Nastopa kot solist in v različnih komornih zasedbah. Zanima ga kompozicija, v ta namen ustvarja tudi lastno glasbo. Opravil je diplomo iz klavirja pri prof. Janezu Lovšetu. Nato je končal študij orgel na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri Renati Bauer. Doslej je sodeloval na več mednarodnih poletnih orgelskih šolah in sicer pri Klausu Küchlingu iz Celovca, Jaroslavu Tụmi iz Prage, Jurgenu Esslu iz Bonna, Danielu Maurerju iz Leipziga, Martinu Strohhäckerju iz Dresdna in Danksmüllerju iz Lübecka. Končal je tudi glasbeno kompozicijo na Berklee Collegeu in bil tudi študent na inštitutu SAE (Sound Audio Ingeniring) v Ljubljani v programu glasbeni producent elektronske glasbe. Napisal je in posnel veliko skladb oz. spremljav za dokumentarne filme in različne priložnosti za koncertni oder. Sam, ali skupaj z drugimi izvajalci , je izvedel že več odmevnih nastopov in je udeleženec predvsem v komornih zasedbah na večjih mednarodnih glasbenih tekmovanjih doma in v tujini. Je učitelj orgel in klavirja in korepetitor na GŠ Krško.

            TJAŠA CEPUŠ po poklicu univ.dipl.ekonomistka, zvočna alkimistka, aurasound terapevtka, maserka. Sem ustvarjalka, umetnica in alkimistka, moj doprinos je dati ljudem globoko zaznavo višjih vibracij tega sveta, vibracij, ki osmišljajo življenje in odpirajo naša srca ljubezni. Z zvokom, glasbo in plesom se ukvarjam že vse življenje (izpopolnjevala sem se pri priznanih plesnih pedagogih, glasbenih pedagogih in zvočnih terapevtih v Sloveniji in tujini (Avstrija, Italija, Hrvaška, Belgija, Havaji) – čutim, da umetnost zlahka odpre srca ljudi in jih povezuje v prijetno celoto. V enem desetletju izvajanja zvoka sem ustvarila več kot tisoč kopeli, delavnic, retreatov, tretmajev za otroke, mladino in odrasle. Skozi ljubezen do glasbe sem bila pobudnica in so- izvajalka različnih doživljajskih in zdravilnih koncertov z violino, harfo, kitaro, vokalom in gongom ter drugih plesno-glasbeno-zvočnih nastopov in vrhunskih dogodkov. Ko sem plavala z delfini in kiti, sem njihove zvoke in energijo pričela usmerjati v zvočne seanse. Posnela sem 2CD-ja in tudi veliko samostojnih CD-jev za ljudi. Moj moto je: Živi ALOHA vsak dan.

            Prijava na dogodek

             V primeru, da organizator dogodka ni Zvočni SPA, prijava s tem obrazcem ni potrebna, saj se je potrebno prijaviti na dogodek pri organizatorju (povezavo najdete v vsebini dogodka).

             Naslov

             Pošta in kraj

             E-naslov

             Kontaktni telefon

             Naziv in naslov pravne osebe (za izdajo računa)

             Davčna številka

             Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

             Havaji, kot sem jih doživela, odkrila, razbrala… Stare modrosti zemlje, iz časov Lemurije… Ocean, kjer je močna mana, prisotnost kitov, delfinov, želv, tjulnov in drugih živali… Havajske modrosti zdravilcev, ki so zelo prizemljene in v skladu z naravo…

             Na dogodku vas bom peljala v meditacijo Havajev, v njihovo energijsko polje. Prestavili se bomo energijsko tja za te trenutke dogodka. Odpirali bomo svetove Lemurije, se povezovali z delfini, z gorami, oceanom, drevesi in rožami…
             Povezovali se bomo s kulturo Havajev in z ljubečo energijo ALOHA.

             To ne bo le predavanje, ampak IZKUŠNJA. Notranja izkušnja. Potovali bomo po deželi Havajev tako notranje kot tudi preko slik, zgodb in še kaj.

             Dogodek bo trajal 2-3 ure.

             KDAJ? 4.8. ob 18ih
             KJE? Višja vibracija, Ljubljana

             Vstop: 20Eur

             Srčno dobrodošli!

             ALOHA
             Tjaša

              V primeru, da organizator dogodka ni Zvočni SPA, prijava s tem obrazcem ni potrebna, saj se je potrebno prijaviti na dogodek pri organizatorju (povezavo najdete v vsebini dogodka).

              Naslov

              Pošta in kraj

              E-naslov

              Kontaktni telefon

              Naziv in naslov pravne osebe (za izdajo računa)

              Davčna številka

              Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in uporabo vaših podatkov preko te spletne strani, kot je zapisano v Pravilniku o vartsvu podatkov.

              Zvočna aktivacija in sporočila kamnov

              Privabljanje naravnega časa, okolja in delovanja v vaše življenje

              Tjaša in Romanca bova ponovno združili energije in odprli prostor za vaša sporočilca in sproščenost življenja, doživljanje življenja z veliko žlico…
              Dogodek se bo odvijal na ekološkem posestvu na Ponikvi pri Šentjurju.

              Potek dogodka:
              Pričeli bomo s skupinskim uravnavanjem energij in tonningom. Nato se usmerili v sporočilca kamnov v zdravilnem energijskem krogu kamnov z Boča ter nazadnje odprli energije za zvočno aktivacijo.
              Preprosto bo in globoko.
              Prisotno in lahkotno.

              Za vse, ki si želite čutiti pristno naravo, predvsem pa doživeti posebna čutenja eko nasada žlahtnih orehov in zvedavih ovčk, ki se pasejo pod krošnjami dreves. Eko kmetija Rečnik. Kamni dajejo posebno doživetje. V njih se kaže prisotnost narave, bitij, ki nas lahko usmerjajo na naše prave poti in nam kažejo naše naslednje korake na poti. Šepetanje kamnov vam lahko prinese kakšen uvid v to, kaj postorite, da se vaše življenje v lahkotnosti odvija dalje.

              O zvoku
              Zvok je že od nekdaj močno zdravilno orodje, s katerim so si pomagala že mnoga ljudstva. Kristali predstavljajo čistost in visoko zavest matere Zemlje, njihove frekvence nas podpirajo pri transformaciji, nas negujejo in višajo našo zavest. Zvok kristalov je poseben, božanski. Dovoljuje nam, da preidemo v višje sfere našega zavedanja. Zvok kristalnih posod, kristalne lire in kristalnih piramid ter vilic ob posebni meditaciji odpira srca za sprejemanje visoke vibracije in za vašo transformacijo.

              Kako poteka skupinska zvočna SPA kopel?
              Z zvokom vzpostavim posebno polje, kjer se lahko sprostite, najdete življenjsko lepoto, srečo, radost. Na začetku naredimo nekaj fizičnih vaj za prekrvavitev telesa, nato se leže prepuščate vsem zvokom. Na koncu je čas za pogovor o doživetjih in vprašanja.

              Učinki, ki lahko nastopijo po zvočni seansi
              • prenehanje bolečin na fizičnem telesu (glavoboli,
              • bolečine po poškodbah, bolečine v križu, bolečine vratu in ramenskega obroča, hrbtenice…)
              • izboljšani notranji procesi fizičnega telesa (boljša cirkulacija telesnih tekočin…)
              • pomladitev telesa
              • sprostitev čustev in olajšanje (jeza, žalost, depresija, strah…)
              • boljša koncentracija in fokus
              • sprostitev svojih misli (postanemo bolj prisotni v tu in zdaj ter opazovalec svojih misli)
              • izboljšana komunikacija
              • odpiranje intuiciji, senzitivnosti, jasno-vidnosti/-slišnosti/- čutnosti
              • globoko doživetje (spoznavanje duše in
              • prepoznavanje svojih potencialov, doživljanje globoke ljubezni in radosti )
              Dobrodošli.

              KDAJ? ponedeljek, 8 .8.ob 18.00 do 20.30

              KJE? Ekološka kmetija Rečnik, Ponikva pri Šentjurju, 5km od izvoza AC Dramlje, po možnosti v naravi zunaj

              Program: Ogled posestva, vstop v energijski krog, zvočna aktivacija

              Prijave – info@zvocni-spa.si , ludusnaturae@gmail.com ali 031 568 711 do 6.8. .
              Cena dogodka je 40 eur /osebo.

              S seboj potrebujete armafleks in deko ter steklenico za vodo.

              Več: www.zvocni-spa.si in www.ludus-naturae.com .

              Dogodek je v vsakem vremenu, ob dežju smo v skednju.

              Izvajalka Tjaša Cepuš je zvočna alkimistka, ustanoviteljica Zvočni SPA (kjer se srečata zvok in glasba), katerega prispevek je podati ljudi v globoko zaznavanje višjih vibracij tega sveta, vibracij ki zdravijo, osmišljajo Življenje in odpirajo naša srca ljubezni. ‘Čutim, da je umetnost tista, ki z lahkoto odpira srca ljudi in jih povezuje v prijetno celoto.’

              Kmetija Rečnik je pričela z ekološkim kmetovanjem že davnega leta 1999 in je danes prepoznavna po orehovih jedrcih OREH iz SLOVENIJE, ki se ne tretirajo z nobenimi sredstvi. Tudi ne s tistimi, ki so dovoljeni za ekološko pridelavo. Zreli orehi se jeseni vsakodnevno pobirajo ročno s tal in se takoj dajejo v lasten sušilni sistem, ki zagotavlja, da ni jedrce toplotno obdelano. Za vsako stranko ali dogodek se orehi trejo ročno sproti, da se ohranja njihova svežina in vse pristne naravne učinkovine. Romanca Rečnik je varuhinja posesti in darov, ki so tam.

              Page 1 of 421 2 3 42
              © 2017 Zvočni SPA
              na vrh
              Sledite me na: