“Rastline so živa bitja, ki opravljajo vrsto pomembnih funkcij na našem planetu. Na Biotehniški fakulteti se ukvarjajo z merjenjem njihovega dihanja, fotosinteze, vodnega režima, sproščanja kisika, mineralno prehrano, itd., prav tako pa se merijo stresni dejavniki rastlin, kar sta pomanjkanje in prebitek vode. Pa vendarle, rastline nosijo v sebi tudi nekaj ‘več’. ‘Poleg neverjetnih fizikalnih…

© 2017 Zvočni SPA
na vrh
Sledite me na: